OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE R/1/2017 na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/2/2017 na przeprowadzenie monitoringu miejsc lęgowych rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE R/6/2017 na dostawę lunety ze statywem [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/7/2017 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie kwiecień 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/8/2017 na przeprowadzenie obrączkowania rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/9/2017 na przeprowadzenie oceny liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/10/2017 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – patroli wodnych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 09.05.2017

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 10.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 2 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 10.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 3 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 11.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 4 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 11.05.2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/3.1/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/5.1/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/6/2017 na dostawę lunety ze statywem [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 06.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/7/2017 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie kwiecień 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/2/2017 na przeprowadzenie monitoringu miejsc lęgowych rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/8/2017 na przeprowadzenie obrączkowania rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/9/2017 na przeprowadzenie oceny liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/10/2017 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – patroli wodnych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/1/2017 na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/5.1/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 13.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 21.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/11/2017 na wykonanie i prowadzenie strony internetowej o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry" [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 19.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/12/2017 na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry" [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 19.12.2017

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr R/13/2017 na przeprowadzenie ograniczenia liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2018-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 02.01.2018

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/11/2017 na wykonanie i prowadzenie strony internetowej [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.01.2018

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/12/2017 na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie [kliknij aby pobrać].Data umieszczenia 05.01.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/11/2017 na wykonanie i prowadzenie strony internetowej  w ramach projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”[kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 23.01.2018.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/12/2017 na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 23.01.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNEGO Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI nr R/13/2017 na przeprowadzenie ograniczenia liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2018-2020 w ramach projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”[kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 23.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE R/14/2018 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – lekcji w szkołach o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry " [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 13.02.2018

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/14/2018 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – lekcji w szkołach o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry " [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 17.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE R/14.1/2018 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – lekcji w szkołach o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry " [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 19.02.2018

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/14.1/2018 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – lekcji w szkołach o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry " [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 21.02.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/14.1/2018 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – lekcji w szkołach o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry " [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE R/1/2020 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie maj 2020r. – grudzień 2020r.; [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 05.05.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/1/2020 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie maj 2020r. – grudzień 2020r.; [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 14.05.2020

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko