ZATOKA POMORSKA

 

 

W latach 2008 - 2012 członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w badaniach mających na celu określenie składu gatunkowego oraz wielkości populacji ptaków wodnych przebywających na wodach Zatoki Pomorskiej w okresie pozalęgowym. W tym celu przeprowadzono dwa rodzaje badań: liczenia prowadzone z brzegu na kilku, kilkunasto kilometrowych odcinkach (od Świnoujścia do Ustronia Morskiego) oraz liczenia pełnomorskie prowadzone ze statku na wyznaczonych transektach.

 

Lodówki Clangula hyemalis fot. Miłosz Kowalewski

 


Sprawozdanie z liczenia brzegowego ptaków wodnych w latach 2008 - 2011

 

Sprawozdanie z liczenia pełnomorskiego ze statku

 


 

  

  

 


 

W dotychczasowych liczeniach udział wzięli:

M.Barcz, S.Guentzel, M.Jasiński, Z.Kajzer, B.Kasperkowicz, G.Kiljan, M.Kizielewicz, K.Kordowski, Ł.Ławicki, D. Marchowski, S.Michałowski, B.Racławski, M.Sołowiej, P.Stańczak, A.Staszewski, D.Wysocki, P. Zientek, D.Zyskowski, M.Żarek

 

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko