Celem zbierania danych jest powstanie w roku 2020 monografii ornitologicznej regionu.

 
© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko